Εγκαταστάσεις & Υποδομές

Η έδρα

H έδρα και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτήριο, στο 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας & Γαλήνης 17, στην Κηφισιά.

Κεντρική αποθήκη

 

Η κεντρική αποθήκη της εταιρείας βρίσκεται σε μισθωμένες εγκαταστάσεις 5.500 τ.μ., στη θέση Ρύκια, στον Ασπρόπυργο Αττικής.   

Η διανομή των εμπορευμάτων πραγματοποιείται από στόλο ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων φορτηγών αυτοκινήτων.

Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος

To υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος και η αποθήκη βρίσκονται σε μισθωμένες εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ., στη συμβολή των οδών 9 Εκτελεσθέντων Καλοχωριτών & Πρωτομαγιάς στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Πλήρως ψηφιοποιημένες λειτουργίες

H εταιρία διαθέτει μηχανογραφικές εφαρμογές και σύγχρονο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών υποδομών, μέσω του οποίου είναι συνδεδεμένες στα κεντρικά γραφεία (σε real-time) όλες οι περιφερειακές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα των πωλητών και των συνεργατών της.